پاورپوینت در مورد پیشگیری و درمان بیماری سل -29 اسلاید

پاورپوینت در مورد پیشگیری و درمان بیماری سل -29 اسلاید

پاورپوینت در مورد پیشگیری و درمان بیماری  سل -29 اسلاید

* سل ریوی :

* سل خارج ریوی :

در چه مواردی باید به وجود بیماری شک کرد؟

دلایل اصلی افزایش وسعت بیماری  سل

عوامل شکست جهانی در برابر تهاجم بیماری سل

DOTS

•سیاست جهانی کنترل بیماری سلاینجا هم مشاهده کنید