پاورپوینت در مورد کشور مالزی -چشم انداز 2020 مالزی -46 اسلاید

پاورپوینت در مورد کشور مالزی -چشم انداز 2020 مالزی -46 اسلاید

پاورپوینت در مورد کشور مالزی -چشم انداز 2020 مالزی -46 اسلاید

درباره مالزی

تقسیمات کشوری

جغرافیا

منابع طبیعی

جاذبه‌های گردشگری

ماهاتیر محمد

مالزی به روایت آمار و ارقام

واحد برنامه ریزی اقتصاد
EPU

چرخه پروژه توسعه


اولين برنامه توسعه مالزي(1996-1970

 

...

نهمين برنامه توسعه مالزي2006-2010

 

سند چشم انداز 2020 مالزي

اهداف چشم انداز 2020 مالزي و الزامات آن

 هدف آرمانی 1

...

اقدامات لازم جهت موفقیت چشم انداز 2020 مالزي

...

 

 

 


اینجا هم مشاهده کنید