پاورپوینت در مورد آبکاری-آبکاری الکتریکی - plating- اسلاید 18

پاورپوینت در مورد آبکاری-آبکاری الکتریکی - plating- اسلاید 18

پاورپوینت در مورد آبکاری-آبکاری الکتریکی - plating- اسلاید  18

مقدمه :

پوشاندن یک جسم با یک لایه نازک از یک فلز با کمک یک سلول الکترولیتی آبکاری نامیده می‌شود. جسمی که روکش فلزی روی آن ایجاد می‌شود باید رسانای جریان برق باشد. الکترولیت مورد استفاده برای آبکاری باید دارای یونهای آن فلزی باشد که قرار است لایه نازکی از آن روی جسم قرار بگیرند. اینجا هم مشاهده کنید