پاورپوینت در مورد منحني عمر كالا و تبليغات متناسب با آن در هر مرحله -7 اسلاید

پاورپوینت در مورد منحني عمر كالا و تبليغات متناسب با آن در هر مرحله -7 اسلاید

پاورپوینت در مورد منحني عمر كالا و تبليغات متناسب با آن در هر مرحله -7 اسلاید

مهم نيست كه شما چه مي گوييد ،

مهم اين است كه ديگران چه برداشت مي كنند!

 

تركيب عناصر آميخته ترفيع و تشويقPROMOTION

تبليغات و آگهي ها

پيشبرد فروش

روابط عمومي

فروش حضوري


اینجا هم مشاهده کنید