پاور پوینت در مورد Plc و کاربردهای آن-اسلاید 49

پاور پوینت در مورد Plc و کاربردهای آن-اسلاید 49

پاور پوینت در مورد Plc  و کاربردهای آن-اسلاید 49

معرفی کنترل کننده های قابل برنامه ریزی

 

1- تعریف PLC

 

2- زمینه تاریخی

 

  اولین کنترل کننده های قابل برنامه ریزی

 

  تصوری از طراحی PLC

 

  آینده کنترل کننده های قابل برنامه ریزی

قاعده کلی عملیات

  دو بخش اصلی کنترل کننده

  واحد پردازش مرکزی

  سیستم رابط ورودی خروجی

 

واحدپردازش مرکزی

 

  پردازنده

 

  حافظه سیستم

 

  منبع تغذیه سیستم  

دیاگرام نردبانی

نمونه کاربردهای PLC

  شیمی / پتروشیمی

  شیشه / غشای نازک

  غذا / نوشیدنی

  چوب / خمیر / کاغذ

  ساخت / ماشین

  فلزات

  معدن

  انرژی

طراحی با استفاده از LOGO

 

...


اینجا هم مشاهده کنید